Säkerheten först, även på semestern

— 13/03-2020

En brand i en husbil sprider sig på nolltid. En som vet, utifrån sin profession, är brandinspektör Leif Malmström vid Storstockholms Brandförsvar. Han är även husbilsägare och har fullt möjligt ett högre säkerhetstänk än genomsnittet när han är på husbilssemester. I grund och botten handlar det mesta dock om sunt förnuft, men visst har Leif flera goda råd att dela med sig av.

Tänker du på brandsäkerheten i husbilen?

Brandsäkerhet är en självklarhet på hemmaplan. Men hur resonerar du på färd i din husbil?

- Sköt om din husbil och använd sunt förnuft, uppmanar brandinspektör Leif Malmström vid Storstockholms Brandförsvar.

Två väldigt självklara råd kan tyckas. Men det finns mycket du bör ha koll på. Gasolsystemet är något du definitivt ska ha koll på. Gasol i en byggnad är en sak. Gasol i ett fordon något helt annat.
- Se till att provtrycka anläggningen årligen i samband med service eller besiktning, uppmanar Leif Malmström. Var dessutom noga när du skiftar gasoltub. Ha med en extra O-tätningsring i reserv och använd läcksprej för att försäkra dig om att inga läckage förekommer. 

Leif Malmström, brandinspektör, Storstockholms Brandförsvar.
Leif Malmström, brandinspektör, Storstockholms Brandförsvar.

Billig livförsäkring

Flera livförsäkringar är så billiga att det vore obegripligt att inte utrusta sin husbil med dem. Gasolvarnare, som ska placeras lågt mot golvnivå. Och en helt vanlig brandvarnare. 

- Du ska ha en fungerande brandvarnare hemma. Varför skulle det vara skillnad i en husbil? Testa brandvarnaren när du hämtar husbilen inför varje resa, så att du vet att den fungerar. Att ha ett reservbatteri tillhands under resan är förstås en självklarhet. Som alltid gäller det att upptäcka en brand i ett så tidigt skede som möjligt. I ett snabbt brandförlopp gäller det att ha en så effektiv släckare som möjligt. För Leif finns bara ett alternativ: 

- Pulversläckare, svarar han bestämt. Den klarar alla brandklasser, inklusive gas och har störst spridning och en hög släckningseffektivitet. 

Gasolvarnare, brandvarnare, pulversläckare, brandfilt, reflexvästar för alla färdande, extra tätningsringar till gasoltuben och så första hjälpen-kit, förstås. Det är den grundläggande säkerhetsutrustning som varje husbil bör vara utrustad med.

På marknaden finns även aerosolsläckare, som släcker med rök. Leif, som själv är husbilsägare, säger att han kompletterat med en aerosläckare, men han understryker att han endast ser det som ett komplement till en pulversläckare. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och.

 - En aerosolsläckare är ett utmärkt komplement för den lilla begynnande branden, men se det aldrig som en ersättare till pulversläckaren, uppmanar han. Fördelen med aerosol är att det inte lämnar släckrester, men det är inte lika effektivt som en pulversläckare. 

Den tredje typen av släckare, vid sidan om pulver och skum, är aerosolsläckare. Alltså röksläckare. Den stora fördelen är att det inte lämnar något släckmedel efter sig.

Minska riskkällor som kan leda till brand

Se även till att minska alla riskkällor, som kan orsaka en brand. Det gäller både att enbart använda CE-godkända elprodukter, att välja batteriljus istället för levande ljus och att tänka på hur du pyntar vid olika värmekällor. Kom ihåg att ta hänsyn till vinddrag eller korsdrag som ett öppet fönster eller dörr kan orsaka. Du kan även minska risktagandet genom att välja plats för övernattningen med omsorg. En seriös camping eller ställplats ser till att det är fyra meter mellan varje uppställt ekipage. - Personligen tycker jag det är i snålaste laget, och jag brukar undvika platser där avstånden inte respekteras, säger Leif Malmström. Vid en brand går liv förstås alltid före allt annat. 

- En brand i en husbil, som till stora delar bara består av plast, tar sig väldigt fort. Försök endast att släcka om du upptäcker branden i ett tidigt skede och om det kan ske säkert, säger Leif. I alla andra fall: Fokusera på evakuering av alla i husbilen och dina närmaste grannar på campingen eller ställplatsen.

Så här ska det se ut. Rejält med utrymme mellan varje plats. Avståndet mellan varje ekipage bör vara fyra meter.

Säkerhetsåtgärder om tid finns

Om tid finns, och förutsatt att det kan ske säkert, är det bra om du hinner stänga av gasen och avlägsna gasolflaskan. Det är även bra om dina grannar hinner köra undan sin husbil eller husvagn från det fordon som brinner.
- Allt under förutsättning att det finns tid förstås, understryker Leif. Det får aldrig äventyra säkerheten. Att ta sig till säkerhet är lika viktigt om något händer längs vägen som om det sker på en camping/ställplats.
- Precis som om du har en återsamlingsplats på jobbet så bör ni ha en bestämd återsamlingsplats på ställplatsen eller campingen, säger Leif. Det kan vara lekplatsen, servicebyggnaden eller receptionen. En fast punkt helt enkelt, så att alla vet precis vart de ska i händelse av en brand eller olycka.

Se till att det finns en återsamlingsplats vid ställplatsen eller campingen, så att alla vet vart de ska ta vägen vid en eventuell brand.

Om något händer längs vägen

Leif har även flera tips om något händer längs vägen.
- Lämna husbilen, ta på er reflexvästar och sätt familjen i säkerhet från vägbanan. Sitt aldrig någonsin kvar i fordonet. Krockvåldet mellan ett stillastående fordon och ett uppe i fart är enormt och det slutar inte bra. Precis som vid brandsäkerhet är det sunt förnuft som bör råda. Det bästa är förstås att minska risken för att en brand ska kunna uppstå.
- Tänk på att alla riskkällor som du har hemma, tar du nu med dig i ditt fordon, säger Leif. Så använd bara godkända laddare och kontrollera så att alla kablar är hela. Och du? Glöm inte brandfilten.

Tips från Räddningstjänsten till husbilsägare

 • Testa utrustningen årligen. 
 • Utrusta husbilen med brandvarnare, gasolvarnare, pulversläckare och brandfilt. 
 • Undvik campingar/ställplatser som inte respekterar fyra meters avstånd mellan fordonen.
 • Inled endast släckningsförsök om det kan ske säkert. 
 • Varna grannar. Om det kan ske säkert: Få dem att flytta sin husvagn/husbil från platsen.
 • Om tid finns: Stäng av gasolen. Avlägsna gasolflaskor. 
 • Ha en färdig återsamlingsplats för alla i husbilen. Exempelvis servicebyggnad, lekplatsen etc. 
 • Vid stopp längs vägen: Stanna aldrig någonsin kvar i fordonet. Sätt alla i säkerhet, från vägbanan. 
 • Utrusta fordonet med reflexvästar. En väst per person. 
 • Använd endast godkända el- artiklar, CE-märkta laddare och kablar samt hela kablar. Inget annat. 
 • Undvik levande ljus och håll brandfarligt material borta från alla värmekällor.
Taggad i: Säkerhet