1. Hem
  2. /

Försäkringsbolagen svarar - detta gäller vid avställning

— 20/03-2020

Att ställa av och på sin husbil med mycket kort varsel, och samtidigt slippa skatteregelns 15 karensdagar, är regeringens svar på den höga fordonsskatt som drabbat fordonstypen. Men försäkringen påverkas olika vid avställning beroende på bolag. Och du som tänker ha din husbil ståendes på samma plats utomlands bör inte ställa av ditt fordon.

Nytt skattemässigt förslag riktat mot just husbilar

I slutet av november lämnade regeringen, genom finansminister Magdalena Andersson (S), besked om att de gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett nytt skattemässigt förslag riktat mot just husbilar. Bakgrunden är det nya skatteupplägg som, inledningsvis, kom att gälla alla nya fordon. Det nya skatteupplägget, som blivit kraftigt ifrågasatt är i grund en dubbelsmocka. Först en upptaxering enligt bonus-malus. Sedan en ny upptaxering på grund av EU:s krav om ny mätcykel för koldioxidutsläpp. Mer utförlig information får du i faktarutan här nedan. Regeringens nya besked, är alltså att de vill öppna upp ett förenklat system för husbilsägare för att kunna ställa av och på sina husbilar, så att de bara är påställda när de verkligen används. Indirekt, att möjligheten ska finnas att bara ha fordonen påställda (och skattepliktiga) de stunder som de körs på vägarna och släpper ut koldioxid. 

Vad händer egentligen om husbilen ställs av på plats trots att du använder den?

Möjligheten att enkelt ställa på eller av sin husbil har förstås funnits redan tidigare. Dock med 15 skattemässiga karensdagar, i form av att den som ställt på sin husbil för trafik inom 15 dagar från avställningen automatiskt debiterats hela den månadens skattebelopp. Det är just dessa karensdagar som regeringen nu vill att husbilsägare ska slippa, så att de kan ställa på sina husbilar redan efter någon dag från avställningen och att skatten då beräknas efter de verkliga förhållanden som registreringarna till Transportstyrelsen gör gällande. Snävt tolkat innebär förslaget att husbilar ska kunna sättas i trafik enbart för de stunder de är på vägarna, vilket stämmer överens med fordonsskattens utformning som baseras på att det är koldioxidutsläppet som ska beskattas. Inte husbilen i sig. Förslaget bygger generellt på att husbilen bara ska vara i trafik under semesterperioder. Men då förslaget och fordonsbeskattningen grundar sig i fordonets koldioxidutsläpp så är det just husbilarnas påverkan ute på vägarna som är pudelns kärna. Indirekt skulle det kunna innebära att husbilen kan ställas av vid varje tillfälle den står still under ett par dagars tid. Alternativt om husbilen är tänkt att användas på samma plats under en lite längre period. Frågan som uppstår är om en så snäv tolkning av regeringens löfte kan bli, för att fortfarande hålla i praktiken. Vad händer egentligen om husbilen ställs av på plats trots att du använder den?

Så beräknas utsläpp och fordonsskatt

Fram till år 2021 så finns det en övergångsregel i lagstiftningen för WLTP-mätningen. 

Om fordonet endast har en WLTP-mätning ligger denna ensam som grund till att fastställa fordonsskatten. 

Fordon som tagits i bruk före 31 december 2019 och som har både ett NEDC-värde och ett WLTP-värde beräknas efter det lästa värdet. Sannolikt NEDC-värdet. Fordon som tagits i bruk efter 1 januari 2020 beräknas utifrån dess högsta värde. Sannolikt WLTP-värdet, om fordonet har båda mätcyklar registrerade.

Källa: Transportstyrelsen

Så svarar försäkringsbolagen

Folksam

Peter Ek, erbjudandeansvarig motor 
Peter Ek, Folksam

Stöld är ett av de moment som ingår i avställningsförsäkringen. En avställningsförsäkring omfattar dock inte alla moment som ingår i en vanlig halv- eller helförsäkring. När det gäller olyckor av olika slag så ingår brand i avställningsförsäkringen. En vattenskada går oftast på maskin- och elektronikförsäkringen och den ingår inte i avställningsförsäkringen. Skador som uppstår på inredningen på grund av brukarens egen oaktsamhet omfattas inte i avställningsförsäkringen. Däremot ingår alltid en begränsad form av vagnskada, där uppsåtlig skadegörelse ingår. Mer konkret ingår kristerapi, brand, glas, stöld, rättsskydd och en begränsad form av vagnskada i vår avställningsförsäkring. En avställningsförsäkring gäller endast i Sverige.

Trygg Hansa

Stefan Brala, motorexpert
Stefan Brala, Trygg Hansa

Vi ser ingen skillnad på om husbilen står avställd hemma eller på en camping. Avställningsförsäkring erbjuds när du ställer av din halv- eller helförsäkrade husbil i Sverige. Trafikförsäkringen gäller inte under tiden som husbilen är avställd, däremot ingår bland annat drulle och brandförsäkring. Är husbilen helförsäkrad när du ställer av den gäller avställningsförsäkringen även för vagnskador, under förutsättning att du inte kör med husbilen. Försäkringen gäller även om du vistas eller bor i husbilen när den är avställd. Undantaget från regeln är om husbilen befinner sig utomlands. Trygg Hansas avställningsförsäkring gäller endast i Sverige. Vid avställning utomlands så omfattas husbilen inte längre av avställningsförsäkring.

If

Johan Granholm, motorexpert IF
Johan Granholm, If

Om fordonet har halv- eller helförsäkring så ingår brand, stöld, rättskydd och vagnskada vid avställning. Den som endast valt trafikförsäkring står dock helt oskyddad om husbilen ställs av. Avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige, ej utomlands. Där täcker inte försäkringen något om fordonet ställts av. Om skada uppstår på grund av försäkringstagarens egen oaktsamhet så kan ersättningens storlek minskas med ett särskilt avdrag. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna. Där sker en individuell prövning från fall till fall.

Länsförsäkringar

Maria Wedin, specialist inom motorförsäkringar
Maria Wedin, Länsförsäkringar

Idag finns det ingen försäkringslösning som stämmer överens med att kunna ställa av sin husbil och samtidigt kunna bo i den. Ställer du av ditt fordon så infaller en avställningsförsäkring, och den är inte anpassad för detta. Där är villkoret att fordonet inte får användas, och då gäller inte försäkringen om bodelen används. Tyvärr är det så att kunderna inte kan få den försäkring som de behöver om de använder bodelen när husbilen är avställd. Vi känner till det problem som husbilsägare ställs inför. Detta är också något vi diskuterar och ser över vad vi behöver göra. Hos Länsförsäkringar har det ingen betydelse om husbilen befinner sig inrikes eller inom länder som tillämpar grönt kort. Försäkringen gäller, även avställningsförsäkringen med samma begränsning att den inte gäller om boendedelen används. Vi vet att våra kunder vill ha detta skydd och går förslaget igenom så måste vi hitta en annan form av försäkringslösning. Den lösningen har vi inte idag.


Så svarar campingnäringen

SCR Svensk Camping

Christer Jansson, branschrådgivare, SCR Svensk Camping.
Christer Jansson, SCR Svensk Camping

Campingarna är inget kontrollorgan. Därför får varje husbilsägare ta sitt eget ansvar för sina egna försäkringar. Med det sagt: Husbilar kommer alltid vara välkomna. Campingplatsen kommer inte att ha möjlighet att kontrollera om husbilen ställs av inne på området. Däremot är det hela tiden husbilsägaren själv, genom sin försäkring eller personligen, som bär ansvar för eventuella skador. Om skadorna blir mer omfattande och de har orsakats genom försummelse från campingplatsens sida så finns det redan idag företagsförsäkringar hos campingar som är anslutna till oss. Campingar ställer i regel bara krav på att fordonet ska ha ett giltigt besiktningsgodkännande. Där ingår inte provtryckning av gasol, utan det rör sig om en vanlig fordonskontroll.


Specialförsäkring råder bot på problemet  

Efter att ovanstående artikel publicerats i tidningen fick vi information om fler alternativ på försäkringar. Här kommer ett utdrag ur den uppföljande artikeln.

Givetvis finns det skräddarsydda lösningar, inte minst genom campingklubben Caravan Club of Sweden samt Kabes egna framtagna skräddarsydda försäkring Kabria. Kabrias försäkring är, namnleken mellan Kabe och Adria till trots, ej märkesbunden utan kan tecknas av ägare till alla husbilsmärken. Försäkringen är framtagen av Kabe Finans och administreras av Atlantica, som i sin tur ligger under försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Med denna försäkring har du fullt skydd även när husbilen ställs av, men ändå används. Det enda som undantas från försäkringsskyddet när husbilen ställs av är trafikdelen, men i övrigt förblir försäkringsskyddet fullgott. Försäkringspremien påverkas inte av om husbilen är på eller avställd. Därmed får registrerad fordonsägare enbart tillbaka på fordonsskatten, vilket förstås ligger under Trafikverkets egna bestämmelser och inte försäkringsbolagets. Försäkringspremien i sig påverkas alltså inte mellan om husbilen är i trafik eller ej. Det grundläggande försäkringsskyddet är omfattande, innehållandes både brand, stöld, glas, maskin, assistans, semesteravbrott och mycket mer. I de flesta fall sker reglering utan någon självrisk. Du som planerar att lämna norden med din husbil får räkna med en tilläggsförsäkring. Detsamma gäller om du avser att hyra ut din husbil. Grundtanken är att försäkringen ska tecknas av någon av återförsäljare för Kabe, Adria eller Sun Living. Alternativet kan vara att gå med som medlem hos Caravan Club of Sweden. Klubben för alla campingentusiaster som reser runt med sin husbil eller husvagn. Genom medlemskap har du möjlighet att teckna just en skräddarsydd försäkring för din husbil och omfattas även av flera andra förmåner. Bland annat rabatter hos flera av klubbens samarbetspartners samt kostnadsfri rådgivning vid tekniska frågor gällande din husbil.

Tidigare publicerad i: min Husbil i Sverige, nr 1 och 2, 2020

Taggad i: