Lättare att ställa av husbilen

— 30/03-2021

Regeringen lade under förra året fram ett förslag om att sänka karenstiden för att ställa av husbilen från 15 till fyra dagar. Detta gäller för husbilar med fordonsår 2018 eller senare och förslaget trädde i kraft den 1 mars.

Den nya karenstiden sammanfaller med tiden som det tas ut ett förhöjt koldioxidbelopp, nämligen husbilens tre första år i trafik. Detta gäller husbilar med fordonsår 2018 eller nyare. Regeringen menar att i och med detta förslag kan man sänka fordonsskatten för en genomsnittlig husbil med 2000-3500 kronor. 

Mikael Blomqvist, vice vd för Kabe och drivande i lobbyarbetet Husbilskampen, ser positivt på förslaget, även om det inte var precis vad de hoppats på.

– Skatten kan potentiellt sett bli lägre för husbilsägarna. Nu finns möjligheten att kunna åka iväg på helgen och ha bilen avställd under veckan. Många människor brukar sin husbil på detta sätt och jag tycker att det är rätt att de inte behöver betala skatt för dagarna som fordonet inte används. Varför skulle de när husbilen varken belastar vägnätet eller släpper ut avgaser, säger han.

– Sedan är det upp till varje enskild husbilsägare, hur bra eller dålig man är på att ställa av sitt fordon och hur man använder det. Men nu finns möjligheten att kontrollera detta själv och därmed även kunna kontrollera kostnaden på ett bättre sätt, avslutar Mikael Blomqvist.     

Källa: Husvagnsbranschens Riksförbund

Taggad i: Nytt i branschen