Bossings kan ge din gamla husbil helt nya funktioner

— 10/12-2019

Kan man eftermontera elektrisk handbroms och förvandla sin manuella växellåda till att fungera som en semiautomatiskt växellåda? Svar ja! Lösningen finns hos Bossings Fritidscenter. Vi begav oss dit för att se hur det går till och för att testa båda systemen i praktiken.

Eftermonterad elektrisk handbroms och manuell växellåda ombyggd till semiautomatisk

Visste du att du kan få elektrisk handbroms eftermonterad på din över 10 år gamla husbil, baserad på Fiat Ducato? Dessutom kan du få din manuella växellåda ombyggd till att fungera som en semiautomatisk låda. Båda lösningar finns hos Bossings Fritidscenter. Växellådsförvandlingen är en inköpt lösning som de erbjuder, men den eftermonterade elektriska handbromsen är företagets egen lösning som de också har patentskyddat. Bo Karlsson förklarar bakgrunden till varför han utvecklade den eftermonterade handbromsen och tog in ett system som konverterade manuell växellåda till att bli en semiautomatisk låda. Vi börjar med den eftermonterade elektriska handbromsen. 

Bo
Bo "Bossing" Karlsson

- Jag ville komma ifrån att behöva ha spaken till den mekaniska handbromsen i låst uppfällt läge när handbromsen är dragen. I Fiat Ducato är handbromsspaken placerad till vänster om stolschassit. Samma stol som du också ska vända 180-grader mot dinetten i campingläget. Här riskerar flera problem att uppstå. Det mest sannolika är att stolschassit och handbromsspaken tar i varandra när stolen ska vridas runt. Stolschassit gör också att, på grund av dess vridplatta, sätet kommer i högre höjd än normalt. Du får alltså böja dig ned i en onaturlig ställning för att nå ­handbromsspaken. Det verkliga moment 22 uppstår dock om du lodat in husbilen med hjälp av nivåklossar under framhjulen. Du hittar perfekt nivå, drar handbromsen. Och så ska du vrida om sätet. Som tar i den åtdragna handbromsspaken.
- Allt detta ville vi avhjälpa genom att eftermontera en elektrisk handbroms, säger Bo Karlsson. 

Färdigt kit

Bossings säljer även det elektriska handbromssystemet som ett färdigt kit som skickas med postgång. Just så enkelt är det att installera.

Lösningen är ett färdigt kit som eftermonteras helt utan ingrepp på bilens grundkonstruktion. Då det är ett färdigt kit, utan åverkan på bilens grundkonstruktion, går det att få det hemlevererat. Bossings Fritidscenter ställer alltså inte krav på att de måste utföra monteringen av e-handbromssatsen. Detta till skillnad mot satsen som förvandlar den manuella växellådan till att fungera som en semiautomatisk växellåda. Mer korrekt är nog att säga att det är kopplingen som får en semiautomatisk funktion, men du som förare märker förstås skillnaden när du växlar. - Installationen av detta system är en betydligt mer komplicerad operation än för den elektriska handbromsen, förklarar Bo Karlsson. Installationen tar två dagar och kräver en noggrann kalibrering och efterkontroll så att växel- lådan fungerar som den ska utan att något tar skada.

Varför en sådan konvertering?

Förklaringen kan vila mot antingen bekvämlighetsskäl eller praktiska skäl.

- När du befinner dig i tät trafik så kanske du inte kan eller vill koppla med vänsterbenet, förklarar Bo Karlsson. Under upprepade former och längre perioder, säg i en kö i storstad eller stopp på autobahn, kan det bli rätt påfrestande. Systemet som Bossing Fritidscenter erbjuder är ett japanskt utvecklat system, som från början haft fokus mot sportbilar från främst 80- och 90-talet.
- Flera av dessa är ofta tröga att koppla, vilket ägarna upptäckt då de ofta hamnat i kösituationer. Därför togs detta system fram från första början. Hittills Fiat Bossings Fritidscenter har hittills bara gjort konverteringar på Fiat Ducato- baserade husbilar. - Den elektriska handbromssatsen och konverteringen till semiautomatisk växellåda fungerar på nästan alla Fiat Ducato-baserade husbilar från 2007 års modell, säger Bo Karlsson. Gott så. Men hur fungerar systemen? Vi har kollat och testat! Häng med!

Elektrisk handbroms

Så fungerar det

Under bilen monteras en adapterplatta med en elstyrd hävarm som reglerar handbromsvajern. Systemet utför alltså exakt samma operation som du gör när du drar åt handbromsen manuellt. När du trycker på knappen i kupén drar hävarmen åt handbromsvajern och bromsarna dras åt. För att lossa handbromsvajern krävs dock att du trycker ned bromspedalen. Det räcker alltså inte med att enbart åter trycka på knappen för elhandbromsen. Med handbromsen i och ett tryck på knappen utan bromspedalen nedtryck resulterar i ingenting. Men trycker du därefter på bromspedalen lossas handbromsen automatiskt. Alternativt, tryck ned bromspedalen på en gång och tryck därefter på knappen. Handbromsen lossar då, precis som systemet är uppbyggt i en personbil med fabriksmonterad elektrisk handbroms. När handbromsen dras åt eller lossas med hjälp av elhandbromsen blinkar knappen som reglerar funktionen. När handbromsen är låst lyser knappen med fast rött sken. Du får alltså hela tiden en indikation på när systemet arbetar och när handbromsen är åtdragen per elektrisk väg. Vill du dra åt handbromsen på rent mekanisk väg så använder du handbromsspaken, precis som vanligt. Då satsen inte inkräktar något alls på grundkonstruktionen är alla grundfunktioner fortfarande intakta och fortsatt fullt funktionella.

Handbromsen lossar då, precis som systemet är uppbyggt i en personbil med fabriksmonterad elektrisk handbroms.  

Passar: Alla Fiat Ducato- chassin från årsmodell 2007 och framåt.
Krav för installation: Levereras som färdig sats. Inget krav på montering vid Bossings ­Fritidscenter.
Monteringstid: Ca 2-3 timmar.
Garanti: 2 år.
Pris: 9 639 kr + monteringskostnad. 

Testomdöme elhandbroms

Mycket enkelt och samtidigt bekvämt system. Skönt att slippa böja sig ned efter handbromsspaken och ett problem mindre när förarsätet ska vridas om mot dinetten. Tydlig indikation när systemet arbetar och om handbromsen är åtdragen eller ej. Dessutom stort plus att handbromsen alltid dras åt med samma moment. Kräver ingen muskelkraft.  


Konvertering från manuell till semiautomatisk växellåda

Monterat och klart i bilen är det bara den lilla knappen på växelspakens baksida som avslöjar skillnaden.

Så fungerar det 

Systemet bygger på främst två komponenter. Det ena är en kolv som, varje gång du trycker på en knapp placerad på baksidan av växelspaken trycker ned kopplingen. Enkelt förklarat är knappen bakom växelspaken din nya kopplingspedal. Systemet kan även aktivera kopplingsläget själv, exempelvis när du saktar ned och inte växlar ned själv. All motordata, som hastighet och varvtal processas genom en särskild datorbox. Den ser till att kopplingen aktiveras om hastigheten inte motsvarar den växel du valt med växelspaken. Exempelvis från att du varit uppe i hastighet och bromsar in utan att växla ned inför en korsning eller annat hinder. Datorboxen ser då till att kolven kopplar så att du inte drabbas av hackiga ryck eller rent av motorstopp. Du måste dock själv välja lämplig växel för att komma iväg igen, inte minst från stillastående, men slipper alltså växla ned inför ett hinder eller stopp. Datorboxen ser även till att färden fortsätter mjukt när knappen släpps. Exempelvis mellan två växlar, så att komforten förblir så sömlös som möjligt, utan nämnvärda ryck. Tryck in knappen och håll den intryckt. Växla utan att koppla med pedalen. Släpp knappen. Gasa. Inför en korsning eller hinder, bara sakta in eller bromsa. Du behöver inte växla ned, utan kan låta växelspaken vara i det läge du haft den i sist. Elektroniken sköter kopplingen så att fordonet stannar utan några motortekniska missöden. Som exempel kan du, utan att koppla alls, behålla högsta växel i under hela tiden till dess bilen är helt stillastående utan att motorn dör. Däremot måste du växla, enligt principen angiven ovan, för att komma iväg igen. Hela systemet är anslutet parallellt med bilens vanliga kopplingssystem, vilket innebär att du som vill kan koppla och växla som vanligt med den ordinarie kopplingspedalen på golvet. 

Passar: Flera husbilsmodeller med manuell växellåda.
Krav för installation: Montering måste utföras vid Bossings Fritidscenter, Linköping.
Monteringstid: 10-12 timmar (strax över en arbetsdag).
Garanti: 2 år. Pris: 22 500 kr inkl. montering och material. 

Testomdöme eftermonterad semi-automatisk växellåda

Ni som minns och eventuellt kört Saabs Sensonic-låda, som presenterades år 2005 har redan nu en bra uppfattning om hur det känns att köra med den här typen av semiautomatisk växellåda. Direkt i början känns det väldigt skumt och jag får anstränga mig för att låta vänsterbenet vila helt när det är dags att växla. Men jag vänjer mig också förvånansvärt fort och när jag väl gjort det så känns det väldigt bekvämt att slippa trycka ned någon kopplingspedal. När jag släpper knappen, som är min nya kopplingspedal, så sköter elektroniken resten så att färden fortsätter sömlöst i den riktning jag valt. Inget ryck och inget hack. Inga konstigheter. Dock krävs förstås att jag själv flyttar växelspaken till önskat läge mellan knapptryckningarna. Åtminstone i takt med att jag ökar hastigheten, samt när jag står helt still och ska starta på ettans växel igen eller möjligen rullstarta på tvåans växel. Den stora och enda nackdel jag kan komma på är att du är beroende av att lämna husbilen hos Bossings Fritidscenter i Linköping. Bor du långt därifrån så blir det viss logistik för att få arbetet utfört, då konverteringen inte är något som de erbjuder som en sats per postorder. Handlaren meddelar dock att de har ställplatser och du kan sova över i din husbil över natten. 

Taggad i: Tillbehör