1. Hem
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Motion från regeringen: Ny och förenklad beskattningsmodell för husbilar

Motion från regeringen: Ny och förenklad beskattningsmodell för husbilar

— 29/11-2022
En enklare och rättvisare skattemodell för husbilar är efterlängtad

Ledamoten Eric Palmqvist (SD) har tillsammans med två andra ledamöter lämnat in en motion till regeringen om att göra om och förenkla den nuvarande beräkningsmodellen för fordonsskatt för personbilar klass II.

Sedan 1 juli 2018 har skatten ökat för husbilsägare från 6000 - 8000 kronor till att hamna närmare 30 000 - 40 000 kronor om året för de tre första åren. Detta anser man i motionen vara orimligt och att husbilar borde beskattas som andra fritidsfordon istället för som transportbilar som används på ett helt annat sätt.

Man säger också att branschen uppger att nybilsförsäljningen har gått ner sedan införandet av skatten och att bilar med denna skatt i princip är osäljbara om man inte subventionerar de kraftigt.

Beräkningsmodellen för husbilar som infördes av förra regeringen kritiserades hårt av branschen samt från politiskt håll vilket ledde till att man uppdrog Skatteverket att göra det lättare att ställa av och på sitt fordon för att på så sätt komma lindrigare undan. Detta kanske låter bra i teorin men i praktiken innebär det att husbilsägaren måste planera sitt användande och inte kan vara spontan skriver man i motionen.

Man avslutar motionen med följande ord: ”Mot bakgrund av det som anförts i denna motion anser vi att regeringen ska utreda möjligheten att skapa en ny, förenklad och lättförståelig be­räkningsmodell av fordon i kategorin personbil klass II med målsätt­ning att nivån ska uppfattas som rimlig för fordonstypen och dess användningsområde. En sådan utredning bör också ha som mål att presentera förslag till en beskattningsmodell av personbil klass II som resulterar i avsevärt mindre administration och byråkrati.”

Taggad i: Nytt i branschen