1. Hem
  2. /

Rätt om gasol i alla lägen

— 15/04-2021

Gasol är en bra vän att ha, framförallt vid fricamping. Men vilken typ av gasoltub bör du välja? Och vad mer bör du tänka på när det gäller ditt gasolsystem?

Stålflaska (P11) till vänster och kompsitflaska (PC11) till höger. Fördelen med komposit är att flaskans egenvikt är lägre, men flaskan är också mer känslig för kyla.
Stålflaska (P11) till vänster och kompsitflaska (PC11) till höger. Fördelen med komposit är att flaskans egenvikt är lägre, men flaskan är också mer känslig för kyla.
Väl förankrade räknas gasoltuber som en tank som tillhör fordonet. Här två P11-flaskor, alltså flaskor i stål med 11 kg kapacitet vardera.
Väl förankrade räknas gasoltuber som en tank som tillhör fordonet. Här två P11-flaskor, alltså flaskor i stål med 11 kg kapacitet vardera.

Låt oss börja med val av flasktyp. Det är en fråga som i stort hänger på hur och när du använder din husbil.

Gasoltuber delas upp i aluminumflaskor (PA), stålflaskor (P) eller kompositflaskor (PC). Utöver dessa finns också alternativet med en fast gastank, som sitter fast monterade i fordonet och fylls på, på plats.

Vanligast är dock någon av de tre förstnämnda alternativen och främst då stålflaskor. Oberoende av vilken du väljer av dessa följs de också av ett nummer, exempelvis P11 vilket innebär att det rör sig om en stålflaska med 11 kilos kapacitet. Tillkommer gör då alltid, i samtliga exempel, flaskans egenvikt.

Datan har betydelse för dig som husbilsägare. Stålflaskor klarar att leverera utan förlust även vid låga temperaturer, en egenskap du givetvis vill ha om du avser att vintercampa. Nackdelen, om det har betydelse för just dig, är att flaskans egenvikt är tyngre än för både aluminium och kompositflaskor.

Gasolflaskor med krage respektive leveranshatt.
Ståltuben till vänster må vara äldre, men dess munstycke är försedd med en skyddande krage. Riktigt bra, om flaskan mot förmodan skulle välta. Tuben till höger har ännu sin leveranshatt kvar som skyddar munstycket.

ETT LÄTTARE ALTERNATIV

Gasolflaskor i aluminium är lättare men fungerar i övrigt som en stålflaska. Bild: stock.adobe.com

Aluminiumflaskor är lättare, men fungerar i övrigt som en stålflaska. Även den byts ut helt mot en ny aluminumflaska, enligt samma förhållande som en stålflaska. Aluminium är också det material som har bäst värmeledningsförmåga av de olika materialen, men det du främst vinner här är alltså en lägre egenvikt än för stålflaskorna.

Kompositflaskor är den flasktyp med lägst egenvikt av de tre huvudsakliga flasktyperna. Lägre flaskvikt ger så klart mindre påverkan på fordonsvikten väl monterade. Generellt säger man att kompositflaskor förlorar prestanda under mer kyliga temperaturer, att de under dessa förhållanden inte förmår att leverera tillräckligt med gasol. Se det som en grundregel och över lag rekommenderas inte kompositflaskor till den som avser att vintercampa. Men det finns ett undantag från regeln. Det är att hänsyn också kan tas till huruvida utrymmet där gasolflaskorna står är uppvärmt i sig själv eller ej. Är utrymmet inte uppvärmt kvarstår avrådan. Men om utrymmet är uppvärmt så kan kompositflaskor fungera bra även under vinterns kalla månader.

VID FÄRD UTOMLANDS

Gasolflaskor munstycken.
Skruvmunstycke är det vanligaste förekommande här i Sverige, men räkna med att det kan se annorlunda ut utomlands. Den tub som inte används ska alltid vara pluggad, enligt exemplet till vänster.

Du som ska färdas mycket utomlands bör också ta ställning till vilken flasktyp du väljer. Klokast kan vara att satsa på LPG-flaskor. LPG står för Liquefied Petroleum Gas och är mycket vanligt utomlands. Skillnaden, mot Sverige, är gasolens renhet som utomlands kan vara sämre. Här i landet håller gasolen till 95 procent propan, men utomlands förekommer i regel en blandning av butan och propan, alltså en lägre kvalitet som systemet bäst bör filtrera genom ett särskilt gasolfilter innan gasolen går vidare.

Du bör också vara förberedd med påfyllningsadaptrar vid färd utomlands. Där är P och PA-flaskor inte alls lika vanligt som här i Sverige, vilket kan ställa till problem för den som inte är förberedd. Att byta in sin tomma P/PA-tub mot en ny fylld är långt från en självklarhet utomlands. Tänk också på att gasol ska hålla ett maximalt tryck på 20 bar och att alla former av adaptrar måste vara godkända för att säkerställa funktionen. Konsekvenserna kan annars bli förödande.

När det gäller adaptrar så finns olika standarder i olika delar av Europa. Kontrollera gärna med din husbilsspecialist vilken adapter du är bäst i behov av för just din utlandsresa. Någon universell branschstandard som gäller över hela Europa saknas.

BÄST FÖRE-DATUM

Märkning med bästföredatum och kapacitet på gasolflaska.
Tuberna ska alltid vara märkta med kapacitet och ett bäst före-datum. Datumet berör endast höljets livslängd. Inte gasolen. Gasol står sig bra med tiden och klarar därför en vinterförvaring relativt bra.

Tänk också på flaskans bäst före-datum. En gasoltub har en beräknad livslängd på tio år och datum ska, precis som vikt (både kapacitet och egenvikt), vara tydligt märkt på flaskan. Ämnet gasol är dock inte lika känsligt för tidens gång, men flaskans hölje är att räkna som en förbrukningsvara om än på många års tid.

Här ses en helt ny stålflaska, som är tydligt uppmärkt med ny giltighetsperiod.
Här ses en helt ny stålflaska, som är tydligt uppmärkt med ny giltighetsperiod.

Av stor vikt för ett säkert gasolsystem är så klart även rätt reduceringsventilen. Reduceringsventilen är en förbrukningsvara, som när den är hel och funktionell säkerställer att rätt gasoltryck lämnar flaskan. Det här är en punkt som du inte vill slarva med. Var även väldigt uppmärksam på hur högt maxtryck som husbilens gasoldrivna enheter har, som exempelvis brännare eller kylskåp. Det är aldrig fel att utföra en årlig gasolkontroll för att säkerställa att trycksättningen i systemet fungerar som det ska. En billig försäkring i sammanhanget.

Reduceringsventilen säkerställer att rätt mängd gasol lämnar flaskan. Var mycket uppmärksam på vilket maxtryck som bodelens alla gasoldrivna enheter har och att du har rätt ventil.
Reduceringsventilen säkerställer att rätt mängd gasol lämnar flaskan. Var mycket uppmärksam på vilket maxtryck som bodelens alla gasoldrivna enheter har och att du har rätt ventil.

BÄSTA PLACERINGEN

Slutligen, i ämnet gasol. Var i husbilen ska en gasolvarnare placeras? Den lilla dosan som varnar om livsfarlig kolmonoxid mot all förmodan skulle börja läcka in i bodelen? Svaret är så lågt placerat mot golvnivå som möjligt, då gasol är tyngre än luft.

Se därför till att välja en placering vid någon sockel, till köket eller i sittmöblernas socklar. Lämpligen nära enheter i bodelen som förbrukar gasol.

Kolmonoxid har annars den livsfarliga egenskapen att vara luktfri och smyger sig närmast bokstavligt talat på dig och har samtidigt en sövande effekt. Det finns gott om prisvärda gasolvarnare, så att inte investera i en sådan är dumsnålt.

Checklista gasol

  • Ståltub (P), aluminiumtub (PA) eller komposit (PC).
  • Komposittub ej lämplig för vintercamping, kallare temperaturer.
  • LPG-tub, påfyllningsadaptrar och reningsfilter vid färd utomlands.
  • Gasol klarar tiden bra, tuben har dock ett bäst före-datum.
  • Rätt tryckregulator viktigt.
  • Gasollarm placeras alltid nere vid golvnivå.
  • Trycktesta systemet inför varje säsong.
Taggad i: