1. Hem
  2. /

Regler att förhålla sig till vid långtidsförvaring för husbilar på egen tomt

— 30/03-2020

Att förvara sin husbil på uppfarten eller den privata tomten är för många det enda alternativet. I regel kan så ske utan några som helst komplikationer. Men det finns förhållningsregler som du bör vara medveten om. Boverkets utredare reder ut vad som gäller.

Det bör inte vara några konstigheter med att långtidsparkera sin husbil på sin egen privata tomtmark. Men det finns likväl saker att ta i beaktning.


Boverkets utredare Emma Rosenblom har koll på reglerna kring husbilsförvaring på egen tomt. Bild: Charlotte Nilsson

Undantag från kravet på bygglov för upplag

Sedan den 1 juli, 2017 infördes ett undantag från kravet på bygglov för upplag. Om man har flera fordon uppställda på sin tomt så kan det under vissa omständigheter räknas som ett upplag. Från detta krav på upplag kom alltså ett undantag just när det gäller uppställning av den egna fritidsbåten, husvagnen eller husbilen. Ett undantag som kan vara bra att känna till om du äger en husbil.

Boverkets utredare Emma Rosenblom börjar med att ge husbils- och tomtägare ett lugnande besked. I de allra flesta fall krävs det inget bygglov för att ha en husbil stående en längre tid på sin privata tomt. Trots det är det några saker som kan vara bra att hålla koll på.

- Man måste komma ihåg att det är ett undantag som kommer från en huvudregel som måste följas, säger hon. För att något ska klassas bygglovspliktigt krävs att det rör sig om ett upplag. Dit räknas en husbil väldigt sällan, men man måste komma ihåg att det rör sig om just ett undantag från en huvudregel som fortfarande gäller.

Exakt vad som kännetecknar ett upplag är en bedömningsfråga för varje kommuns byggnadsnämnd att ta ställning till. En husbil per tomt räknas normalt sett inte dit, men om det istället handlar om flera husbilar på samma tomt bör du ta kontakt med kommunens byggnadsnämnd för att få mer information i det enskilda fallet. Undantaget som finns reglerar att man till ett en- eller tvåbostadshus får ha max två husbilar, fritidsbåtar eller husvagnar uppställda sammanlagt. Alltför många långtidsförvarade husbilar på privat mark kan alltså klassas som ett upplag.

- Andra faktorer som ingår i bedömningen, utifrån rättpraxis. Till exempel antal husbilar och varaktighet, säger Emma Rosenblom. Husbilen får heller inte vara bebodd under förvaringstiden. Då räknas det som en byggnad och kräver bygglov.

Som gräns kan antingen tomtgräns, fastighetsgräns eller allmän gata/väg gälla. Det vore lätt att tro att 4,5-metersregeln skulle ställa till det för väldigt många husägare, vars tomtutrymme kanske inte ens uppfyller ett sådant krav. Men Emma Rosenblom har lugnande besked även här:

- Här gäller det att gå tillbaka till grundregeln. Så länge det inte räknas som något upplag så behöver man inte bry sig om 4,5-meterslagen, säger hon. Det faktum att man som villaägare ställer sin husbil närmare än 4,5 meter innebär inte per automatik att det krävs bygglov. Detta är mycket viktigt att komma ihåg.

Avståndsregleringen hör till undantaget och kan aldrig definiera huvudregeln och göra att det krävs bygglov. Och eftersom en enskild husbil, utifrån rättpraxis, inte är något upplag så får den därmed långtidsparkeras även på kortare avstånd från tomtgränsen än 4,5 meter.

Samtidigt bedöms placeringens varaktighet och omfattning av respektive kommuns byggnadsnämnd. Det är ytterst nämnden som måste göra en bedömning i det enskilda fallet. Är du som husbilsägare tveksam så kan man alltid kontakta dem. Men generellt finns ingen anledning till oro.

Så fritt fram att långtidsparkera sin husbil på den egna uppfarten då?

- I regel, ja, svarar Emma Rosenblom. Men det finns undantag om husbilen på något sätt kan upplevas orsaka betydande olägenhet för omgivningen.

Sådana olägenheter kan vara om grannen upplever att husbilen skymmer dennes utsikt eller om husbilen ur en trafiksäkerhetssynpunkt bedöms stå olämpligt till, trots att den står på privat tomt. Jämför det exempelvis med de regler som gäller hur höga häckar får vara i anslutning mot korsningar.

- Det är inte säkert att det tas om hand genom PBL-lagen (Plan och bygglagen, red. anm.). Det kan även regleras genom ordningslagen om placeringen på något sätt anses vara trafikfarlig. Då är det snarare ett polisiärt ärende, säger Emma Rosenblom.

Någon generell anledning till oro finns dock inte menar hon. Emma Rosenblom betonar att husbilsägare generellt inte behöver vara oroliga för att långtidsförvara sin husbil på privat tomt.

- Visa bara hänsyn mot dina grannar och använd sunt förnuft, råder hon. 

Det här gäller vid långtidsförvaring av husbil på egen tomt

  • Husbilen får under långtidsförvaringen inte på något sätt användas som bostad. Då räknas den som byggnad och kan då kräva bygglov för nybyggnad.
  • Undantaget som möjliggör långtidsförvaring på egen tomt gäller bara på en tomt där det finns en- eller tvåbostadshus. Inget bostadshus på tomten = Ingen långtidsförvaring av husbil på tomten, utan bygglov. Även fritidshus räknas som en- och tvåbostadshus. En kolonistuga brukar inte räknas som bostad.
  • Långtidsförvaring får ske på tomt med en- eller tvåbostadshus, även om marken är arrenderad.
  • Undantaget gäller inte om uppställningen sker, i form av exempelvis husbilar, intill särskilt värdefull byggnad som bedöms som historiskt, kulturellt eller konstnärligt.

Källa: Boverket

Taggad i: