Stor utställare ställer in deltagande på Elmia Husbil Husvagn 2021

— 09/04-2021

Förhoppningen om att Elmia ska vara ”som vanligt” i år grusas då en av de största utställarna väljer att avstå från mässan i år. Anledningen är Covid-19 och att det inte går att förutspå pandemins utveckling.

Elmia campingområde
Inget Elmia för EHG i år.

I ett pressmeddelande skriver Morten Sonnich på EHG Nord att de ställer sig positiva till mässan som företeelse men att de inte kan garantera ett säkert mässdeltagande för vare sig personal eller besökare. Det gäller Erwin Hymer Group Nord och Hymer Center som gemensamt fattat beslutet att de inte kommer att delta på årets mässa. Vidare förklaras att en stor del av mässans besökare befinner sig i riskgrupp och att den pågående vaccineringen inte följer tidsplanen som planerat. 

”Som en av mässans största utställare tar vi därför vårt ansvar och väljer att lägga all kraft på aktiviteter som kan genomföras på ett säkert och ansvarsfullt sätt”, står det i pressmeddelandet. För besökarna på mässan innebär det att kända märken som Bürstner, Carado, Dethleffs, Hymer, Laika, LMC, Etrusco och Sunlight inte kommer att finnas på plats. 

”Det är allas vår förhoppning om att vi inom en snar framtid kan återgå till en mer normal tillvaro där stora mässor och event kan ske på ett tryggt och säkert sätt. Även i framtiden kommer mässor utgöra en viktig kanal för presentation av nya modeller och innovationer”, avslutas pressmeddelandet med.  

Taggad i: Nytt i branschen