12 svenska signaturleder från norr till söder

— 14/04-2021

Intresset för vandring och natur ökar stadigt. De senaste årens positiva trend spås fortsätta. I fjol lanserade Svenska Turistföreningen tolv svenska signaturleder, för dem som söker det vackra, det harmoniska, ensamheten, lugnet och känslan av att vara ett med naturen. Allra störst är intresset för vår unika fjällvärld.

Ostört i Jämtlandsfjällen. Fotograf: Pär Englund.
Ostört i Jämtlandsfjällen. Fotograf: Pär Englund.

Är det då bara intresset för fjällvandring som ökar? Alls inte! Vandring är stort oavsett var i Sverige vi befinner oss. I fjol utsåg STF tolv signaturleder för vandring i Sverige, för att underlätta klimatsmarta naturupplevelser och för att fler ska kunna uppleva vandring. Signaturlederna gör det enkelt för såväl nya som erfarna vandrare att finna och uppleva vandringsäventyr.

De tolv signaturlederna är spridda över hela Sverige. Det gemensamma för dem är den vackra naturen. Därtill är de typiska för sin landsdel. Här finns allt från högfjäll i Lappland till blommande klargula, skånska rapsfält. Däremellan ryms fäbodstigar, bokskogar, sandstränder, fjällbjörkar, sjöar, tallhedar, klapperfält, ädellövskogar och stenhällar.

Signaturled Kungsleden Abisko

Signaturled Kungsleden Abisko. Fotograf: Anette Andersson.
Signaturled Kungsleden Abisko. Fotograf: Anette Andersson.

Sträckan från Abisko till Nikkaluokta startar med tät fjällbjörkskog i Abisko nationalpark och går sedan till största delen genom högfjällsmiljö utan träd. Längs vägen skymtas välkända Lapporten. 

Signaturled Kungsleden Hemavan

Signaturled Kungsleden Hemavan. Fotograf: Martin Olson.
Signaturled Kungsleden Hemavan. Fotograf: Martin Olson.

En vandring från Hemavan och norrut genom Vindelfjällens naturreservat till Ammarnäs är som att vandra i ett Lappland i miniatyr.    

Signaturled Jämtlandstriangeln

Signaturled Jämtlandstriangeln. Fotograf Anette Andersson.
Signaturled Jämtlandstriangeln. Fotograf Anette Andersson.

Vandringsleden går i en triangel mellan fjällstationer, genom högfjällsmiljö och fjällbjörkskog. Passar både nybörjare och vana vandrare.    

Signaturled Höga Kusten

Signaturled Höga Kusten. Fotograf: Anette Andersson.
Signaturled Höga Kusten. Fotograf: Anette Andersson.

Vandringen går genom världsarvet Höga Kusten där skärgård, trollskogar, klapperfält, badvikar och klippskrevor avlöser varandra. 

Signaturled Siljan

Signaturled Siljan. Fotograf: Visit Dalarna.
Signaturled Siljan. Fotograf: Visit Dalarna.

Siljansledens etapp mellan Fryksås och Rättvik går längs gamla fäbodstigar genom skogar och invid sjöar. 

Signaturled Värmland

Signaturled Värmland. Fotograf: Torsby Turistråd.
Signaturled Värmland. Fotograf: Torsby Turistråd.

Södra Finnskogsleden mellan Morokulien och Røjden kryssar fram och tillbaka över gränsen mellan Sverige och Norge, genom barrskog, förbi sjöar och över berg.

Signaturled Norra Sörmland

Signaturled Norra Sörmland. Fotograf: Anette Andersson.
Signaturled Norra Sörmland. Fotograf: Anette Andersson.

Från stadspuls till vildmark på några minuter. Leden går genom den sörmländska kulturbygden. Öppna landskap varvas med djupa skogar. Ena stunden vandrar du över stenhällar för att sedan vandra invid en sjö. 

Signaturled Tiveden

Signaturled Tiveden. Fotograf: Sofie Jorsell.
Signaturled Tiveden. Fotograf: Sofie Jorsell.

Bergslagsleden slingrar sig genom omväxlande miljöer. På etappen mellan Stenkällegården-Ramundeboda vandrar du bland annat genom Tivedens nationalpark. 

Signaturled Södra Bohuslän

Signaturled Södra Bohuslän. Fotograf: Fredrik Schenholm.
Signaturled Södra Bohuslän. Fotograf: Fredrik Schenholm.

Vandringen från Stensjön till Kungälv/Fontin går genom naturreservat, förbi fiskrika sjöar och under täta bokskogar. Det finns flera möjligheter till bad längs vägen. 

Signaturled Öland

Signaturled Öland. Fotograf: Anette Andersson
Signaturled Öland. Fotograf: Anette Andersson

Från Färjestaden till Ölands södra udde går vandringen på Mörbylångaleden genom örtrika sjömarker, sandklintar, klapperstenstränder och byar med gammalt ursprung. 

Signaturled Omberg

Signaturled Omberg. Fotograf: Annika Hesselvall.
Signaturled Omberg. Fotograf: Annika Hesselvall.

På sträckan mellan Boxholm och Omberg går Östgötaleden genom en blandning av skog- och kulturlandskap samt längs Vätterns kust.

Signaturled Österlen

Signaturled Österlen. Fotograf: Anette Andersson
Signaturled Österlen. Fotograf: Anette Andersson

Vandringen från Nybrostrand till Kivik längs sandstränder, berghällar och genom lummig ädellövskog. Här finns både spännande kulturhistoria och storslagen natur. 

Fakta

En signaturled från STF ska:
• vara vacker och innehålla spektakulära naturupplevelser.
• ha en naturtyp som är karaktäristisk för sin landsdel.
• vara lättillgänglig och gå att nå med kollektiva transportmedel för att minska miljöpåverkan.
• lämpa sig både för erfarna och mindre erfarna vandrare.
• vara utformad som rundtur alternativt att det är enkelt att ta sig tillbaka till starten.
• vara minst 30 kilometer eller tre dagar och som längst 100 kilometer eller 7 dagar.
• erbjuda boende eller övernattningsmöjligheter i anslutning till leden.
• vara kvalitetssäkrad och ha tydlig märkning samt information med skyltar, riktmärken och platsangivelser.
• tillsammans ger de övriga signaturlederna en bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur.

Besökskalendern hjälper dig hitta till det ostörda

STF:s konstaterade för ett par år sedan att längtan till fjällen och det ostörda inte bara är stor, den ökar dessutom. Därför skapade man ”Besökskalendern”, som visar hur mycket folk det brukar vara i ett specifikt vara i ett specifikt vandringsområde under olika delar av säsongen. Främst är syftet att locka vandrarna att besöka lite mindre populära – eller snarare lite mindre kända – platser. På så sätt värna man om de många besökarnas fotavtryck i landskapet, samtidigt som besökarna tillfredsställer sin längtan till det ostörda fjället.

Det var många som anammade idén med ”Besökskalendern” och upptäckte nya, vackra platser. Vindelfjällen, Jämtlandsfjällen och Rogen blev verkliga vinnare.

Besökskalendern hittar du på:
www.svenskaturistforeningen.se/aktiviteter/vandring/fjallvandring/besokskalender/

Läs mer om de olika signaturlederna på: www.svenskaturistforeningen.se/signaturleder

Källa: svenskaturistforeningen.se

Tidigare publicerad i: min Husbil i Sverige, nr 2 2020

Taggad i: Sverige