1. Hem
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. HRF lanserar ny utbildning för gasolinstallatörer

HRF lanserar ny utbildning för gasolinstallatörer

— 13/01-2022

Husvagnsbranschens Riksförbund, i samarbete med Energigas Sverige och ett flertal ledande företag i branschen, har lanserat en ny utbildning som certifierar gasolinstallatörer.

Jörgen Nyström, Husvagnsbranschens riksförbund.
Jörgen Nyström, kanslichef, Husvagnsbranschens riksförbund.

Uppdatering 13 januari

Kurstillfällena är för tillfället uppskjutna på grund av att pandemin fortfarande härjar i vårt land. Nu inväntar man ny bedömning av läget från Folkhälsomyndigheten som väntas komma om ungefär två veckor innan man planerar in nya datum. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Olyckor på campingplatser orsakade av felaktig installation av gasol i husvagnar och husbilar är ovanliga. Men sker det ett tillbud, är det ett för mycket. Vår nollvision är väldigt klar och tydlig, säger Jörgen Nyström, kanslichef på Husvagnsbranschens Riksförbund som arrangerar utbildningarna.

Tvådagarsutbildning på flera platser i Sverige

Utbildningen på två dagar syftar till att ge deltagarna de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att installation, reparation och underhåll av gasolsystem ska ske på säkert och fackmannamässigt sätt i enlighet med EN:1949:2013 (specifikation för installation av gasolsystem för bostadsändamål i fritidsfordon och inkvarteringsändamål i andra fordon).

Det första utbildningstillfället var planerat att gå av stapeln i mitten av januari, i skånska Färlöv, följt av Jönköping i slutet av januari. På grund av rådande pandemi har planerna dock ruckats och än är det osäkert när utbildningarna kan genomföras. Dock, berättar Jörgen Nyström, är intresset väldigt stort:

- Bland annat den första kursen i Jönköping fulltecknades omedelbart, varför vi kommer att arrangera ännu ett utbildningstillfälle där.

Därefter står Göteborg, Stockholmsområdet samt Umeå på tur. I ett första skede vänder utbildningen sig till verkstäder som är anslutna till Husvagnsbranschens Riksförbund. Senast under året, säger Jörgen Nyström, kommer utbildningen även att vara öppen för privatpersoner och övriga intressenter:

- Vi ser stor potential. Det är långt fler än våra medlemmar som är gasolberoende. Eftersom säkerhetsaspekten hela tiden är den röda tråden och syftet, vill vi se så många utbildade som möjligt.

Gaslegitimation till deltagarna

Kursledare är Anders Pålsson. Under nära två decennier har han varit verksam inom handel och distribution till storskalig användning av gasol. Han är aktiv i branschorganisationen Energigas Sverige och har även varit kursledare vid Yrkeshögskolan i Falkenbergs utbildningar av husbilstekniker.

Efter två dagars utbildning sker examinering och certifiering. Deltagarna erhåller också gaslegitimation att bära på kläderna. För den husbilsägare som lämnar in sitt fordon blir detta ett kvitto på att installatören är en fackman med nödvändig kompetens för säkra installationer.

Tidigare har de större aktörerna i branschen svarat för utbildning inom området. Med den nya utbildning är det istället branschorganisationen som har valt att ta ansvar för att regler och normer följs, med hög säkerhet som följd. Med HRF som huvudman och Energigas Sverige som utbildare blir utbildningen också märkesneutral.

I kunskapsinsamlingen har följande företag varit delaktiga: Alde, Dometic, GOK, LED2U AB/Alugas Sverige, Thetford och Truma