1. Hem
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Husbilsbranschen vädjar till ministrar om stöd i fordonsskattefrågan

Husbilsbranschen vädjar till ministrar om stöd i fordonsskattefrågan

— 28/09-2023
Friheten med en husbil är åter hotad av nya och orättvisa skattehöjningar

Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund samt fem ledande aktörer inom husbilsbranschen har tillskrivit finansminister Elisabeth Svantesson och näringsminister Ebba Busch med en vädjan om rättvist skatteuttag för husbilar.

”Nu hotas åter husbilssektorn av nya orättvisa skattehöjningar. Vad ska vi göra?”, inleds brevet.

Grundproblemet är att nya husbilar – fritidsfordon som i första hand är avsedda för boende – under de tre första åren riskerar att beskattas enligt samma beräkningsmodell som lätta transportfordon. Fordon som rullar året om, långa sträckor, många timmar per dygn. Det man efterfrågar är en speciell beräkningsmodell för fordonsskatt som tar hänsyn till husbilars särart som fordon.

Det är inte bara producenter, verkstäder och återförsäljare av husbilar som riskerar att inte överleva. Å andra sidan står husbilsägare som åker på att betala oskälig fordonsskatt under den nya husbilens tre första år. Å tredje sidan riskerar Sverige att äldre husbilar och gråimport med sämre trafiksäkerhet och miljöprestanda kommer att rulla på våra vägar.

”Detta kan knappast vara eftersträvansvärt för en ansvarstagande politiker”, kommenterar brevskrivarna.

- Vi vill att Finansdepartementet stoppar det som är på gång på Transportstyrelsen och Skatteverket, samt omedelbart påbörjar arbetet med att ta fram en rättvis, förutsägbar och långsiktigt hållbar beskattningsmodell för husbilar, personbil klass II, säger HRF:s ordförande Per Nilsson.

Den nya beräkningsmodellen har utsatts för hård kritik och helt klart drabbar den husbilsägare till nya fordon på ett sätt som inte är försvarbart av miljöskäl.

Återstår att se hur finansminister Svantesson och näringsminister Busch resonerar kring en svensk näringsbransch som omfattar runt 140 företag, ger 2 300 personer sysselsättning och som omsätter cirka 27 miljarder kronor per år.