1. Hem
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Inresekrav Europas länder för husbilister

Inresekrav Europas länder för husbilister

— 03/02-2022
Krav på munskydd föreligger i alla allmänna utrymmen i de flesta länder. Bild: stock.adobe.com

Detta krävs för resa inom Centraleuropa

Det rådande pandemiläget gör att resor utomlands med sin husbil kräver betydligt mer planering än tidigare. Redaktionen har gjort en sammanställning om vilka krav som olika länder i Centraleuropa ställer vid inresa in i landet samt väl under ditt besök, med anledning av de skärpta inresereglerna.

Danmark 

(uppdaterat 1 februari, 2022)

Inresa: Uppvisning av validerbart bevis för fullvaccinering. Om du tidigare smittats måste du visa bevis för att du återhämtat dig från covid-19 (intyg ej äldre än 180 dagar) eller uppvisa negativt test (max 48-72 timmars gammalt, beroende på testtyp).

I landet: Generellt ska du inte behöva något vaccinpass/negativt testintyg, men du rekommenderas att alltid ha detta nära tillhands.

Munskyddskrav: Ja, krav på munskydd föreligger i alla allmänna utrymmen. Både inomhus och utomhus.

Estland 

(uppdaterat  1 februari, 2022)

Inresa: Personer som är vaccinerade samt har medborgarskap i annat EU-land ska kunna resa in fritt utan vaccinpass eller testkrav. Ovaccinerade personer kan komma att krävas på en 10 dagas självisolering, med start från inresedatumet.

I landet: Generellt ska du inte behöva något vaccinpass/negativt testintyg, men du rekommenderas att alltid ha detta nära tillhands.

Munskyddskrav: Ja, krav på munskydd föreligger för alla personer från 12 år och uppåt i alla allmänna inomhusutrymmen.

Finland

(uppdaterat 2 februari, 2022)

Inresa: Du måste du vara beredd på att uppvisa valideringsbart intyg på att du är fullvaccinerad. Om du tidigare smittats måste du visa bevis för att du återhämtat dig från covid-19 (ej äldre än 180 dagar) eller negativt testresultat (ej äldre än 48 timmar).

I landet: Finland hårda krav på giltigt valideringsbart digitalt vaccinpass som möter EUDCC-standard (EU Digital Covid Certificate) i flera allmänna utrymmen, som exempelvis butiker, nöjesparker, museum och restauranger. Särskilda lokala bestämmelser kan också föreligga.

Munskyddskrav: Ja, krav på munskydd föreligger i alla allmänna utrymmen. Både inomhus och utomhus.

Frankrike

(uppdaterat 26 januari, 2022)

Inresa: Giltigt vaccinintyg för full vaccinering, intyg över tillfrisknande eller bevis på negativt test. Ej äldre än 24 timmar vid inresetillfället. Alla passagerare över 12 år och 2 månader måste dessutom skriva under en särskild försäkran, där du försäkrar att du inte har några smittsymtom vid inresan. Sedan tidigare har det ställts krav på komplett ifyllt inreseformulär (EU Digital passenger locator form).

I landet: Giltigt vaccinpass krävs för exempelvis barer, restauranger, kollektivtrafik mm. Regionala avvikelser kan förekomma.

Munskyddskrav: Ja, krav på munskydd i alla allmänna inomhusutrymmen och kollektivtrafik. Paris, Lyon och Marseille kräver även munskydd utomhus.

Italien

(uppdaterat 2 februari, 2022)

Inresa: Krav på komplett ifyllt inreseformulär (EU Digital passenger locator form). Vaccinpass (fullvaccinerad). Om du tidigare varit insjuknad krävs friskhetsintyg.

I landet: Vaccinpass krävs på alla offentliga platser. Skärpta restriktioner kan förekomma, med skärpta krav. Besökare rekommenderas starkt att hålla ett öga på lokala myndigheters webbsidor för att hålla sig uppdaterade om villkoren.

Munskyddskrav: Ja, både utomhus och inomhus. Vid shower eller biobesök får ingen form av mat konsumeras om visningen/uppträdandet sker inomhus.

EU-kommissionens rekommendation

EU-kommissionen instiftade den 13 oktober, 2020 särskilda rekommendationer och begränsningar vad gäller den fria rörligheten inom EU, på grund av pandemin. Rekommendationer som sedan dess uppdaterats vid ytterligare tre tillfällen. Senast den 25 januari, 2022.

Där fastslogs att fullvaccinerade personer som kan styrka detta genom ett giltigt och kontrollerbart digitalt vaccinpass bör tillåtas att resa fritt inom EU. Det ska understrykas att detta bara är en rekommendation till alla länder inom EU. Det står varje EU-anslutet land fritt att själv bestämma hur man väljer att hantera frågan.

Kroatien 

(uppdaterat 28 januari, 2022)

Inresa: Krav på giltigt vaccinpass (lägst 2 doser och utfärdat minst 14 dagar innan inresetillfället), tillfriskningsintyg (ej äldre än 11 dagar) och/eller negativt testresultat (PCR-test ej äldre än 72 timmar). Barn under 12 år är undantagna intygs och testkraven. Alla inresande, även barn, omfattas av landets 12-timmars självkarantänskrav som börjar gälla direkt vid inträde i landet.

I landet: Krav på vaccinpass (etc) och skyldighet att omedelbart informera myndighet vid smittosymtom. Kroatien har infört särskilda turistambulanser, vars kontaktuppgifter finns att hitta online. Vid smittosymtom är du skyldig att kontakta en av dessa och följa de råd/instruktioner som du får. Myndigheter har också upprättat särskilt besöksprotokoll, som turister är skyldiga att följa. Protokollet, utfärdat redan juni, 2020, är upprättat av Croatian Institute of Public Health och finns att hitta på myndighetens webbsida.

Munskyddskrav: Ja, i alla publika sammanhang, även utomhus.

Norge

(uppdaterat 1 februari, 2022)

Inresa: Alla passagerare från 16 år och uppåt måste fylla i registreringsformuläret som finns att hitta på www.entrynorway.no innan inresa.

Registreringen får vid inresetillfället inte vara äldre än 72 timmar.

Alla passagerare från 18 år och uppåt måste därtill kunna uppvisa ett valideringsbart vaccinpass, alternativt ett negativt vaccintest som får vara max ett dygn gammalt vid inresetillfället.

Norge kan ställa krav på vaccintest för både ovaccinerade och vaccinerade vid gränsen, innan inresa. Om testcentret är stängt ansvarar du själv för att göra ett egentest senast ett dygn efter inresa.

I landet: Väl inne i Norge ska du generellt inte behöva uppvisa vaccinpass eller intyg på provresultat, men det är att rekommendera att du alltid har det nära tillhands.

Munskyddskrav: Ja. Krav på munskydd föreligger i alla allmänna utrymmen, både inomhus och utomhus.

Polen 

(uppdaterat 18 januari, 2022)

Inresa: Vaccinpass (minst 14 dagar sedan utfärdandet), tillfriskningsintyg (ej äldre än 6 månader) och/eller negativt testresultat (ej äldre än 14 dagar). Barn under 12 år är undantagna reglerna.

I landet: Krav på vaccinpass (etc) i publika sammanhang som exempelvis restauranger och kollektivtrafik.

Munskyddskrav: Ja, i alla publika inomhusutrymmen.

Portugal 

(uppdaterat 18 januari, 2022)

Inresa: Personer som är fullt vaccinerade och fria från symtom är undantagna testkrav, men behöver visa upp vaccinpass och/eller tillfriskningsintyg.

I landet: Krav på vaccinpass (etc) i publika sammanhang som exempelvis restauranger och kollektivtrafik.

Munskyddskrav: Ja, i alla publika inomhusutrymmen.

Schweiz 

(uppdaterat senast 2 februari, 2022)

Inresa: Alla resenärer måste fylla i ett inreseformulär (Federal Office of Public Helalth, FOPH), som vid inresetillfället i sin ifyllda form inte får vara äldre än 48 timmar. Formuläret finns att hitta online på www.sissplf.admin.ch/formular . Personer äldre än 16 år som inte är vaccinerade måste uppvisa ett negativt PCR-test som får vara max 72 timmar vid inresetillfället.

Personer som är fullt vaccinerade och fria från symtom är undantagna testkrav, men behöver visa upp vaccinpass och/eller tillfriskningsintyg.

I landet: Vaccinpass krävs för publika inomhustillfällen, exempelvis restauranger, kollektivtrafik samt övriga inomhusarrangemang.
Munskyddskrav:
Munskydd ska bäras i publika inomhustillfällen samt vid arrangemang som innebär större publika samlingar.

Spanien

(uppdaterat 27 januari, 2022)

Inresa: Giltigt vaccinpass som bekräftar full vaccinering, utfärdat minst 14 dagar innan inresetillfället. Negativt test (max 72 timmar gammalt) eller intyg på fullt tillfrisknande för den som haft covid-19.

I landet: Vanligt förekommande med krav på giltigt vaccinpass för flera allmänna lokaler, som butiker, restauranger, kollektivtrafik mm. Regionala avvikelser kan förekomma.

Munskyddskrav: Ja. Inomhus som utomhus. Även i fordon som delas med personer utanför din egen familj.

Tjeckien (uppdaterat senast 24 januari, 2022)

Inresa:  Vaccinpass (minst 14 dagar sedan utfärdandet), tillfriskningsintyg (ej äldre än 6 månader) och/eller negativt testresultat (ej äldre än 72 timmar). Resenärer som inte är vaccinerade eller som varit sjuka inom sex månaders period innan inresetillfället måste göra ett PCR-test den 5:e samt 7:e dagen efter inresetillfället. Inresande från 18 år och uppåt (samt yngre än 18 år, i det fall de reser ensamma) måste fylla i Public Health Passenger Locator-forumlär, vilket finns att hitta online på www.plf.uzis.cz

I landet: Vaccinpass, tillfriskningsintyg och/eller negativt test måste kunna uppvisas för att komma in på restauranger, barer, caféer och andra inomhusarrangemang.

Munskyddskrav: Ja, i alla publika inomhussammanhang.

Tyskland

(uppdaterat 2 februari, 2022)

Inresa: Alla passagerare från 6 år måste kunna uppvisa bevis för vaccination, återhämtning från eventuell tidigare covid19-smitta (friskhetsintyg ej äldre än 90 dagar) eller negativt testresultat.

Tyskland klassar enligt datumet angivet ovan inte Sverige som ett högriskland, men däremot Danmark. Här är det viktigt att ha med sig att inresa från ett högriskland kan innebära att tyska myndigheter ställer krav på hemmakarantän. Den kan i sin tur variera mellan 10-14 dagars tid, även om det är mest sannolika är att resan in i landet ändå går helt utan problem.

I landet: Vaccinpass krävs på flera allmänna näringslivsverksamheter, exempelvis restauranger och butiker. Olika krav föreligger dock i olika regioner i landet.

Munskyddskrav: Alla över 6 år måste ha munskydd i kollektivtrafik, allmänna byggnader och affärer. Regionala avvikelser kan förekomma.

Österrike

(uppdaterat senast 2 februari, 2022)

Inresa: Krav på giltigt vaccinpass, intyg på full återhämtning vid tidigare sjukdom och därtill kan det utöver detta även ställas krav på ytterligare ett negativt PCR-test (ej äldre än 48 timmar).

I landet: Giltigt vaccinpass krävs på alla publika platser i landet. Det gäller således även affärer, restauranger etc.

Munskyddskrav: Ja, även utomhus vid tillfällen där 2-meters avstånd inte kan hållas.

Viktigt om denna sammanställning

Sammanställningen bygger på uppgifter från Europeiska Unionens officiella sida, där informationen som här anges är den som gällde vid skrivande stund (2 februari).

Uppdateringar och ändringar kan snabbt ske och avvikelser är därför närmast dömt att förekomma i takt med att den här guiden blir äldre. Kraven och utvecklingen i resefrågan är något som länderna flitigt uppdaterar.

I många länders fall förekommer också regionala avvikelser från de satta bestämmelserna. Därför kan avvikelser från beskrivningen även ske på ett lokalt regionalt plan i varje land.

Angiven beskrivning är dock den officiella hållningen som varje land tagit fram.

Inom parantes anges också den senaste uppdateringen, i förhållande mot när denna guide skrivs.

Taggad i: Resenytt