1. Hem
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Landets bästa rastplatser - hela listan med attraktiva stopp

Landets bästa rastplatser - hela listan med attraktiva stopp

— 23/06-2022

En trött bilförare är lika farlig i trafiken som en onykter förare. Just därför fyller attraktiva rastplatser längst med våra vägar en så viktig funktion. Nu har Riksförbundet M Sverige efter ett omfattande arbete utsett 2021 års bästa rastplatser.

Årets rastplatser är utsedda, län för län. (Bilden är en genrebild.)

Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) har utsett landets bästa rastplatser, län för län.

Allt som allt har förbundets olika vägombud bedömt över 300 rastplatser, vid minst två tillfällen under 2021. Arbetet har gjorts för att få en bild av både rastplatsen, dess praktiska ytor (parkeringsmöjligheter etc), dess faciliteter och miljö, men också för att bedöma skötsel, städning och hygien, där eventuella brister rapporterats in till Trafikverket, alternativt till den driftsentreprenör som ansvarar för skötseln.

Säkerhet, trygghet och trivsel

Även säkerhet, trygghet och trivselaspekter har tagits med i bedömningen. Utöver möjligheten att stanna till och ha möjlighet att lätta på blåsan har fokus även lagts på att hitta rastplatser som skänker mervärde till stoppet. Det kan röra sig om lekutrustning, promenadstråk och natursköna ytor. När det gäller trygghet har punkter som belysning och en tydlig skyltning kontrollerats.

Fyller en viktig funktion

Bakom utmärkelsen, och kontrollen av rastplatser, finns förstås ett djupare värde. Attraktiva rastplatser är ett viktigt inslag i en fortsatt trafiksäker miljö, platser som ska vara inbjudande till att som förare ta pauser från körningen, få en stunds avkoppling och därmed behålla skärpan väl tillbaka ut på vägarna igen. Riksförbundet M Sverige betonar att en trött bilförare är minst lika farlig i trafiken som en rattonykter förare. Självklart fyller då attraktiva rastplatser en viktig funktion, och de ska inbjuda till en stunds vila och avkoppling.

Belönas med en skylt

De bästa rastplatserna i varje län belönas med en skylt som tydligt informerar om att du anlänt till en av landets bästa rastplatser.

Sökandet efter 2022 års bästa rastplatser är redan igång.

Bästa rastplatserna i varje län

Uppsala: Mora Stenar

Stockholm: Stora Väsby

Västerbotten: Vojmån

Norrbotten: Jävre Södra

Södermanland: Sillekrog

Östergötland: Vida Vättern

Jönköping: Hörle södergående

Kronoberg: Innaren

Kalmar: Botorpström och Långsjön

Gotland: Träffpunkt Gotland

Blekinge: Senoren

Skåne: Ekerödsrasten och Stoby

Halland: Snapparp

Västra Götaland: Ljungskile

Värmland: Ransäter

Örebro: Björnfallet

Västmanland: Högsjön

Dalarna: Långsjön

Gävleborg: Näsbysjön

Västernorrland: Skuleberget

Jämtland: Strömsund

Källa: Riksförbundet M Sverige

Det här gäller vid Trafikverkets rastplatser

Trafikverkets rastplatser är främst avsedda för tillfällig rast och vila, inte övernattning. Det är dock i grund tillåtet att stå på rastplats i högst 24 timmar, om inte annat anges.

Vissa rastplatser har latrintömning, för husbilar med lösa latrinkassetter. Trafikverkets rastplatser erbjuder däremot inte möjlighet att tömma gråvatten. Gråvatten får inte tömmas vare sig i dagvattenbrunnar eller blandas med latrintömningen.

Källa: Trafikverket

Taggad i: Resenytt